Kontakt

Telefón:

0903 374 458
031 562 5347

         obchod@ogo.sk

Prevádzkovateľ: OGO, s.r.o.

Mýtna 19
81107 Bratislava

IČO:45387214
DIČ:2022978155
DIČ DPH:SK2022978155

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 63417/B

 

Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s.
číslo účtu: 2929830942/1100
IBAN SK35 1100 0000 0029 2983 0942
BIC /SWIFT/ TATRSKBX